Trung tâm họp đánh giá, phân loại viên chức và bình xét thi đua năm học 2017-2018.

Thời gian: 09h30 Thứ 2 ngày 30/07/2018.

Địa điểm: Tại văn phòng trung tâm GDTC&TT.

Thành phần: Toàn thể viên chức của trung tâm.

  • Thứ Tư, 16:24 25/07/2018

Tags: