Kế hoạch tổ chức hoạt động dạy học tuần từ 06/04 đến 19/04/2020

Thực hiện thông báo số 59/TB-ĐHCN của Nhà trường về việc triển khai kế hoạch công tác từ ngày 06/04/2020 đến 19/04/2020;

Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao thông báo các lớp học (Có 01 file đính kèm) tiếp tục nghỉ học. Trước khi học trực tiếp trở lại, Trung tâm sẽ có thông báo vào Thứ Sáu của tuần liền trước.

Yêu cầu Sinh viên tự ôn luyện theo các nội dung giáo viên đã triển khai trên lớp.

/media/29/uffile-upload-no-title29586.xls

  • Chủ Nhật, 17:50 05/04/2020

Tags: