Thông báo lịch đăng ký học lại môn GDTC hệ CĐN khóa 5,6,7,8,9 10.

Trung tâm GDTC&TT đang lập danh sách để đề nghị nhà trường mở lớp GDTC 1,2 cho các hệ trên. Giáo viên chủ nhiệm các Khoa, Trung tâm triển khai cho các em trực tiếp xuống trung tâm để đăng ký học lại. Thời gian cho sinh viên đăng ký và nộp kinh phí học lại: từ ngày 11/03/2019 đến 23/03/2019

  • Thứ Hai, 08:03 11/03/2019

Tags: