Trung tâm Giáo dục thể chất tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW

Ngày 05 tháng 11 năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020. Ông Lê Hồng Quân - Chủ tịch hội đồng trường và ông Trần Xuân Kiên - Giám đốc trung tâm GDTC&TT – ĐHCNHN dự Hội nghị.

Tại Hội nghị các Đại biểu được nghe Ông Nguyễn Thanh Đề - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất Báo cáo tóm tắt tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Trung tâm Giáo dục thể chất tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW

Bà Ngô Thị Minh - Thứ trưởng Bộ GDĐT

Trung tâm Giáo dục thể chất tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW

Ông Nguyễn Thanh Đề - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất Báo

  • Thứ Sáu, 14:20 05/11/2021

Tags: