Đào tạo

- Giảng dạy môn học GDTC, GDQP cho HSSV các hệ-ngành đào tạo trong toàn trường.

- Tham gia quản lý môn học GDQP

- Tổ chức các hoạt động phong trào TDTT trong toàn trường.

- Tổ chức các đội tuyển tham gia thi đấu ngoài trường

  • Thứ Sáu, 15:13 25/05/2012

Tags: