Quá trình hình thành và phát triển

1. Lịch sử phát triển

Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao được thành lập ngày 01/10/2017 trên cơ sở tách và phát triển từ Khoa GDTC-QP,AN, theo Quyết định số 1199/QĐ-ĐHCN ngày 27/09/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

2. Phong trào thể dục thể thao:

Ban giám hiệu nhà trường rất quan tâm tới phong trào TDTT cho cán bộ, sinh viên, giành quỹ đất cho thể thao, hàng năm tổ chức các giải thể thao truyền thống như bóng đá, bóng chuyền, cờ vua, bóng bàn, điền kinh, Aerobic, Tennis…Các giải thể thao trong trường đã thu hút đông đảo cán bộ, sinh viên tham gia tạo sân chơi lành mạnh trong đời sống sinh viên, góp phần đẩy mạnh phong trào học tập và nghiên cứu khoa học.